Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wanneer u beroep op ons doet, deelt u ons immers persoonsgegevens mee. U moet er dan ook op kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe we dit doen.

We verzamelen enkel persoonsgegevens wanneer u beslist om deze aan ons, al dan niet via de website, mee te delen.

Verder verzamelen we de inhoud van elke communicatie zolang dit nodig is om u onze diensten te verlenen.

U kan onze website bezoeken zonder persoonlijke gegevens mee te delen. In dat geval is het wel mogelijk dat bepaalde gegevens verzameld worden via Cookies, bekijk hiervoor ons cookiebeleid.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst: wij verwerken uw gegevens in kader van uw vraag omtrent advies en begeleiding, bij het verlenen van onze diensten.
  • Om u te informeren over onze dienstverlening of gebeurtenissen in de sector.
  • Om onze werking en service te evalueren.
  • Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren.
  • Wanneer bepaalde wetgeving of een juridische procedure ons daartoe verplicht.
  • In kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
  • Indien noodzakelijk voor de verdediging van onze belangen

We delen uw persoonsgegevens met uw toestemming, indien het nodig is om u onze diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

U kan ons te allen tijde verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of geheel of gedeeltelijk te wissen. U kan ook vragen om de persoonsgegevens die u ons heeft gegeven in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, kan u uw toestemming steeds – geheel of gedeeltelijk – intrekken. Dit kan dan wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan [email protected]. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.

Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens.

Indien u verdere vragen heeft over deze privacy- verklaring, uw rechten wenst uit te oefenen, of de door u verstrekte gegevens of instellingen wenst te wijzigen, contacteer ons dan op:

ITS PLUS BV
Gentse Steenweg 6
9160 LOKEREN
[email protected]
09/ 396 11 51.